Hypnose


Hypnose 


Har du et ønske om at lave om på gamle vaner, fremme indre ressourcer, få styrket dit selv værd, visua-lisering, kreativ tænkning, fjerne forbier eller traumer, eller bare gerne vil af med gamlemønstre såsom vrede, negativitet, hidsighed, underdanighed etc. så kan jeg hjælpe dig......via hypnose og NLP terapi.


Historiske forord omkring hypnose


Hypnose har fundet sted i mange tusinder af år. I det gamle Indien fandtes der healingstempler og i det gamle Egypten har man fundet papyrusruller der fortæller om søvn templer hvor man brugte tranceinduktioner til healing.

I 1950`erne anerkendte American Medical Society hypnose som metode. Dette skyldes lægen, psykia-teren og hypnoterapeuten Milton H. Erickson. Han kaldes den moderne hypnoses fader. Han videre-udviklede den klassiske hypnose der var meget autoritær til en mere fleksibel metode, som kan bruges af alle. Hans metoder er i dag en stor del af grundlaget for den kliniske og terapeutiske
hypnose.


Hvad er hypnose?
Hypnose er en trancetilstand.

Vores naturlige evne til at være i kontakt med vores ubevidste sind er i trance. Vi gør det flere gange om dagen ca. hver 1 ½ -2 time går vi i lettere trance. F.eks. Når vi dagdrømmer eller tilstanden lige før og efter vi har sovet.

Det er vigtigt for os at kunne komme i kontakt med vores ubevidste sind, for ellers ville vi slet ikke kunne fungere.
Hypnose er en ændret og indadrettet bevidsthedstilstand, hvor man kommer i kontakt med ressourcer og tilstande man normalt ikke er i kontakt med.
Energien i det ubevidste sind bliver fokuseret på én ting, i hypnose. Den passerer det bevidste sind

Hypnose er en forsætlig (som er gjort med vilje) frembragt tilstand, som er forskellig fra søvn og vågentilstand. Den er karakteristisk ved forhøjet påvirkelighed. Suggestibilitet (Lade sig påvirke psykisk så man ubevidst tager fremmede idéer el. forestillinger til sig).TRANCENIVEAU OG HJERNESVINGNINGER

Tilstand                     Niveau            Antal svingninger/sekund
Vågen                        Beta                  14-25, kan gå op til ca. 40                Let trance
Afslappet                   Alfa                     8-14                                              Let trance
Drømmesøvn             Theta                   4-8                                               Dyb trance
Dyb søvn                   Delta                  ½-4                                               Dyb trance

Hypnose bringer en person på alfa niveau, men nogle gange dybere til theta niveauet.
Lige når vi vågner og inden vi sover, er vi i kontakt med alfa niveauet. Det vil sige at alle mennesker er i kontakt med alfa niveauet to gange om dagen. Da alle mennesker kender alfa niveauet, kan alle gå i en trancetilstand derfor kan alle mennesker hypnotiseres.

Adgang til det ubevidste sind sker nemmest på alfa niveau.
Hvis det ubevidste sind ikke accepterer forandringer blokerer det for det.
Derfor er det ofte nødvendigt med et samarbejdet med det ubevidste sind for at skabe positive forandringer.
Hypnose giver meget større muligheder for at skabe forandringer end andre former for terapiteknikker der arbejder på det bevidste beta niveau (f.eks. Samtaleterapi). Da hypnose er en teknik der målrettet skaber forbindelse til det ubevidste sind.VIGTIGE OPLYSNINGER

Al hypnose er selvhypnose. Man bestemmer selv, om man vil lade sig påvirke.
Man kan ikke få en person til at gøre noget, vedkommende ikke selv vil.

I hypnose arbejder man med det ubevidste sind, og det er netop det sind, der passer bedst på os.
Det ubevidste sinds fornemmeste opgave er at søge for vores overlevelse.

Hvis man kunne kontrollere mennesker med hypnose, kunne vi bare bruge det til at behandle kriminelle eller (selv) destruktive personer med, og dermed få dem til at opføre sig hensigtsmæssigt. Men det kan ikke lade sig gøre.
Så længe man har en ren intention kan man ikke skade andre.

Alle forsøg viser, at hvis en hypnotisør prøver at påvirke en klient til noget, som vedkommende ikke vil, så vil klienten straks vågne op eller lukke af for hypnotisørens kommunikation.

Man kan heller ikke efterlade en person i en værre tilstand uden deres samarbejde.
Det værste der kan ske, er at klienten falder i søvn eller kan få en følelsesmæssig en reaktion, hvis der har ligget noget lige under overfladen. I det tilfælde er det vigtigt, at hypnotisøren har terapeutisk erfaring og er i stand til at håndtere denne situation.