NLP

NLP

Har du et ønske om at lave om på gamle vaner, fremme indre ressourcer, få styrket dit selv værd, visua-lisering, kreativ tænkning, fjerne forbier eller traumer, eller bare gerne vil af med gamlemønstre såsom vrede, negativitet, hidsighed, underdanighed etc. så kan jeg hjælpe dig......via hypnose og NLP terapi.

Historiske forord omkring NLP

NLP betyder:

Neuro-                        Fordi vi opfatter verden via sanserne og nervesystemet.

Lingvistik-                  Fordi vi tænker og udtrykker os via sproget: ord, kropssprog m.m.

Programering-             Fordi vi bearbejder og strukturer vores indtryk og påvirkninger og desuden rummer tillærte mønstre.

I søgen efter effektiv kommunikations- og terapiteknikker. Startede Richard Bandler (computerprogramør) og John Grinder (Sprogprofessor) i 1972 med at studere en berømt familieterapeut der hed Virginia Satir og gestaltterapi.
Et par år efter studerede de hypnoterapeuten Milton Erickson intensivt.

De fandt ud af at ved at anvende de samme strategier, som de havde afdækket hos Milton Erickson og andre terapeuter. Kunne de opnå de samme resultater som de dygtige terapeuter og de kunne også lære strategien videre til andre. 

Derudfra skabte Bandler og Ginder modeller og strategier for kommunikation og adfærd. De havde
skabt grundlaget for det de kaldet Neuro Lingvistisk Programmering (modellering af kompetence og dygtighed).

NLP psykologi fokusere på målet og de ressourcer, der skal til for at nå målet.

Mange NLP metoder kan med stor fordel anvendes i hypnotisk tilstand, da deres effektivitet forstærkes i trancetilstand.

Eksempler på NLP-forudsætninger

1. Respekt for andres model af verdenen
Man skal acceptere at andre mennesker, ser tingene på en anden måde end en selv. Folk kan have ople-vet forskellige ting og holdninger i deres liv, som forsager at de anskuer livet som de gør. Men man skal huske at deres oplevelser af verdenen er lige så rigtigt som din. Man kan måske ikke blive enige og
forstå det. Men derfor er det også virkeligt vigtigt at kunne acceptere det.

2. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd
Der er altid en dybere mening og noget positivt der at ligge til grund for hvorfor folk handler som de gør. Selvom det på ingen måde i første omgang virker indlysende.

Eks: En kvinde har hovedpine og bliver nød til at gå i seng. Den positive hensigt kan være at hun får ro og fred fra mand og børn et stykke tid.

3. Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for, for at nå deres mål
Det vil sige at alle mennesker kan nå deres mål. De skal bare have hjælp til at finde deres ressourcer i deres indre. Så de selv kan finde dem frem og bruge dem.